Násilie v knihe: Kniha Numeri

Legenda:1x100x10,000x
Boh
14 násilných príbehov
Obetí: ~136,573
Najhorší násilník: Boh